របៀបដកប្រាក់

ដកប្រាក់ពី ibet789 មានភាពងាយស្រួលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព។ ការដកប្រាក់នឹងត្រូវផ្ទេរដោយផ្ទាល់និងដាក់ក្នុងគណនីធនាគាររបស់អតិថិជនដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីដងប៉ុណ្ណោះ។ សូមអានការណែនាំខាងក្រោមសម្រាប់ការដកប្រាក់៖

1- បើកកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតហើយវាយ www.abc2288.com

2 - ចុចប៊ូតុង“ ចូល”

 

3 - ចុចប៊ូតុង“ WITHDRAW” នៅផ្នែកខាងលើនៃផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

4 - បំពេញព័ត៌មានតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

  • គណនីត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមលំនាំដើមជាលេខកូដគណនីរបស់អ្នក។
  • បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុង“ ចំនួនទឹកប្រាក់” ដែលអ្នកចង់ដកប្រាក់
  • រូបិយប័ណ្ណត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមលំនាំដើមជា dolla ($)
  • ជ្រើសរើស“ ឈ្មោះធនាគារ” ជាធនាគារដែលអ្នកចង់អោយប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅ។
  • បញ្ចូលឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅក្នុង“ ឈ្មោះគណនីធនាគារ” ឈ្មោះគណនីធនាគារដែលអ្នកមាននៅក្នុងធនាគារដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។
  • បញ្ចូលលេខគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅក្នុង“ លេខគណនីធនាគារ” លេខគណនីធនាគារដែលអ្នកមាននៅក្នុងធនាគារដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។
  • កំណត់សំគាល់ប្រសិនបើមាន
  • ចុច“ ដកប្រាក់” ជាចុងក្រោយ។

ប្រតិបត្តិករ ABC2288 នឹងចំណាយពេលពីរបីនាទីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្ទេរ។ នៅពេលព័ត៌មានត្រូវនឹងឥណទាននៅក្នុងគណនីសមាជិក ibet789 របស់អ្នក។ ប្រាក់នឹងត្រូវផ្ទេរទៅគណនីដែលបានស្នើសុំ។