របៀបចុះឈ្មោះ

ក្នុងនាមជាអតិថិជន អ្នកអាចស្នើសុំចុះឈ្មោះគណនីនៅ IBET789.COM លឿន និងងាយស្រួលដោយមិនត្រូវការព័ត៌មានស្មុគស្មាញនោះឡើយ។  អ្នកគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានខ្លះៗដូចជា លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះពេញគណនីធនាគារ គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានងាយៗដើម្បីបង្កើតគណនីដែលនាំសំណាងអោយអ្នកដូចជា៖

1- បើកកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតហើយបញ្ចូល www.abc2288.com ហើយរមូរចុះក្រោមបន្តិចដើម្បីមើលប៊ូតុងចុះឈ្មោះ។

2- ចុច“ ចុះឈ្មោះ”

3- បំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការ៖

  • បំពេញឈ្មោះពេញរបស់អ្នកនៅក្នុង“ ឈ្មោះពេញ”
  • បំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅក្នុង“ លេខទូរស័ព្ទ” (ជ្រើសរើសតែលេខទូរស័ព្ទដែលត្រឹមត្រូវ)
  • បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ហើយបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់
  • ជ្រើសរើសធនាគារណាមួយដែលអ្នកមានគណនីជាមួយ។
  • ជ្រើសរើសគណនីនៅក្នុង“ គណនី” ។ គណនីនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីចូលលេងដូច្នេះសូមចងចាំវាទុក។
  • ចុច“ ចុះឈ្មោះ”

បន្ទាប់ពីចុច“ ចុះឈ្មោះ” បុគ្គលិកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ abc2288.com នឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកតាមលេខដែលបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការណែនាំ និងសាកសួរបន្ថែមទៀត។